Vojenští záchranáři
historie a současnost vojenských záchranných jednotek

Po rozdělení ČSFR - přesun civilní obrany pod Štáb civilní ochrany ČR. V roce 1994 byly záchranné útvary CO přesunuty z podřízenosti Generálního štábu AČR pod Hlavní úřad civilní ochrany ČR. Jednalo se o:

• 71. záchranný pluk CO Kutná hora (vznikl z 1. vojenského záchranného pluku civilní obrany)
• 72. záchranný pluk CO Jindřichův Hradec (vznikl z 12. vojenského záchranného pluku civilní obrany)
• 73. záchranný pluk CO Rakovník (vznikl z 11. vojenského záchranného pluku civilní obrany)
• 74. záchranný pluk CO Bučovice (vznikl z 2. vojenského záchranného pluku civilní obrany)
• 75. záchranný pluk CO Olomouc (vznikl z 21. vojenského záchranného pluku civilní obrany) 

V roce 1997 reorganizace (a přejmenování) záchranných pluků civilní ochrany na záchranné a výcvikové základny civilní ochrany (v té době, rok po mezinárodním cvičení DAN-CZECH s jednotkami dánské agentury pro krizové řízení, jejichž ochranné obleky byly inspirací, došlo k zavedení šedě-oranžových lehkých zásahových obleků užívaných dodnes).
Po vstupu ČR do NATO - civilní ochrana přesunuta pod ministerstvo vnitra a vojenské záchranné útvary se stávají ostatní složkou IZS. Jsou jimi:

• 71. záchranná a výcviková základna Kutná hora
• 72. záchranná a výcviková základna Jindřichův Hradec
• 73. záchranná a výcviková základna Rakovník
• 74. záchranná a výcviková základna Bučovice
• 75. záchranná a výcviková základna Olomouc  

V roce 2003 vznik 15. ženijní záchranné brigády, do jejíž podřízenosti přešel ženijní prapor a všechny záchranné a výcvikové základny.

Zrušení základní vojenské služby v prosinci roku 2004 značně omezilo akceschopnost vojenských záchranných útvarů, zejména co se týče personálního osazení. Společně s profesionalizací armády došlo v roce 2005 i k reorganizaci 15. ženijní záchranné brigády:

• 151. ženijní prapor Bechyně;
• 152. záchranný prapor Kutná hora
• 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec
• 154. záchranný prapor Rakovník
• 155. záchranný prapor Bučovice
• 156. záchranný prapor Olomouc
• 157. záchranný prapor Hlučín

Roku 2008 byla 15. ženijní záchranná brigáda reorganizována na 15. ženijní brigádu. Došlo ke zrušení všech záchranných praporů. 152. zpr Kutná Hora byl zrušen úplně, 153. zpr Jindřichův Hradec a 155. zpr Bučovice byly zrušeny a se staly bojovými útvary. 157. zpr. Hlučín byl k 1. 1. 2009 převeden pod ministerstvo vnitra, a stal se Záchranným útvarem Hasičského záchranného sboru ČR. 154. zpr Rakovník a 156. zpr Olomouc byly zrušeny a vznikly z nich 152. ženijní prapor Rakovník a 153. ženijní prapor Olomouc. Jako nedílná součást obou těchto ženijních praporů vznikly samostatné záchranné roty (a pouze příslušníci samostatných záchranných rot nadále nosily oranžové barety).

V roce 2013 další reorganizace 15. ženijní brigády na 15. ženijní pluk, dále zrušení 152. ženijního praporu Rakovník, a obou samostatných záchranných rot. Ty byly přetransformovány a zařazeny do 151. ženijního praporu Bechyně a do 153. ženijního praporu Olomouc.

Tedy z někdejších šesti praporů, jejichž příslušníci hrdě nosili oranžové barety, je v současnosti nosí poslední dvě roty.