Oranžové barety ve světě
vojenské záchranné jednotky v cizích státech

Oranžové barety jsou symbolem záchranných jednotek v řadě zemí...

Kanada - pátrací a záchranné jednotky ozbrojených sil

(Canadian Armed Forces Search and Rescue)


Rusko - záchranné sbory ruského Ministerstva civilní obrany, mimořádných událostí a likvidaci následků živelních pohrom

(Министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)


Izrael - jednotky civilní obrany a záchranné sbory pod Velitelstvím domácí fronty

(פיקוד העורף‎‎)