Petice
Petice za zachování oranžových baretů

Zde vidíte znění petice. Celou petici vč. přílohy s formulacemi zákonů o peticích naleznete v záložce "ke stažení". Další důvody pro zachování oranžových baretů a připomínky lze dohledat na facebookové stránce oranžových baretů.


My, níže podepsaní občané České republiky žádáme tímto náčelníka Generálního štábu Armády České republiky a ministra obrany České republiky, aby ponechali příslušníkům záchranných rot výstrojní součástku baret oranžový.

Zákon č. 45/2016 Sb. sice zrušil pojem "vojenský záchranný útvar" pro jehož příslušníky výstrojní předpis určoval, avšak záchranné roty v Armádě České republiky stále působí. Jsou v nich vojáci vycvičeni a připraveni k provádění záchranných a likvidačních prací. Vzhledem ke svému zaměření a odborné přípravě jsou právě oni předurčení k tomu, aby coby příslušníci ozbrojených sil byli v souladu s dodatkovými protokoly k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 přiděleni k organizacím civilní obrany. Tito vojáci pak musí být zřetelně odlišení od ostatních příslušníků ozbrojených sil rozpoznávacími znaky civilní obrany. Jedním z doplňujících rozpoznávacích znaků je i oranžový baret.

Ten, coby doplněk uniformy vojenských záchranářů je vnímán nejen historicky, nejen, jako tradice ale je rovněž výstrojním doplňkem vojáků záchranářů některých zahraničních ozbrojených sil, ať už členů NATO nebo států účastnících se partnerství s NATO. V neposlední řadě je oranžový baret symbolem, který jeho nositelé nosí s hrdostí a je pro ně znakem příslušnosti k záchranným rotám.


Stručně a jasně:  Proč bojujeme za oranžové barety?

  • Zachování (nejen vojenských) tradic (Podle Zákl. 1)
  • Po více než čtvrt století oranžové barety zásadním způsobem vytvářeli velmi dobrou reputaci celé Armádě ČR nejen v očích občanů České republiky, ale i u řady zahraničních odborníků.
  • Soulad se záchranářskými jednotkami některých dalších států.
  • Vnímání oranžového baretu coby doplňkového symbolu pro vojáky předurčené a vycvičené k plnění úkolů civilní obrany.
  • Logické odlišení zcela specifických záchranných jednotek od bojových a ostatních jednotek ve struktuře AČR.